VITRIcon

PRZYSZŁOŚĆ FACILITY MANAGEMENT

Nowoczesne nieruchomości to złożone budynki o wysokich wymaganiach  bezpieczeństwa, wysokim komforcie użytkowania i złożonych parametrach efektywności utrzymania. Wysokie koszty energii, dbałości o porządek i właściwe zarządzanie nieruchomością wymagają stałego kontaktu z użytkownikami nieruchomości oraz z firmami zaangażowanymi w proces jej utrzymania.

PRAWO I WYSOKIE STANDARDY

Wymagania wynikające z prawodawstwa, jak również z wysokich standardów utrzymania nieruchomości są bardzo wysokie i muszą być stale wypełniane. Tam, gdzie do tej pory w proces ten zaangażowanych było wiele osób odpowiedzialnych za różne obszary, potrzebny jest obecnie szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej nieruchomości. Pomimo tych  warunkowań i stosunkowo prostej technicznie implementacji cyfrowej dokumentacji dotyczącej określonej nieruchomości, większość firm nadal pracuje z zdecentralizowanymi folderami plików wykorzystując różne narzędzia czy systemy. Taka sytuacja niesie za sobą ryzyko braku dostępu do aktualnych i ujednoliconych danych dotyczących konkretnej nieruchomości.

MIĘDZYNARODOWA STANDARYZACJA (BIM)

Na przestrzeni wielu lat, oraz w oparciu o wiele zrealizowanych w wielu obszarach projektów na całym świecie, udało się doprowadzić do sytuacji umożliwiającej zarządzanie nieruchomościami w oparciu o cyfrowe modele budynków. Norma ISO 19650 jest przykładem takiej międzynarodowej standaryzacji. Modelowanie informacji o budynku – w skrócie BIM daje możliwość wielu sposobów zbierania wszelkiego rodzaju informacji, a także szybkiego komunikowania się.

VITRIcon for FACILITY MANAGEMENT

Dzięki oprogramowaniu VITRIcon CAFM firma EBCsoft oddaje do Państwa dyspozycji innowacyjne i sprawdzone oprogramowanie, które oferuje jednolite rozwiązanie dla wszystkich branż i jest otwarte dla wszystkich interfejsów. W systemie VITRIcon gromadzone są on-line dane pochodzące z systemów BMS lub IoT, a także innych interfejsów do systemów finansowych lub systemów rezerwacji. System VITRIcon wykorzystując moduł VitriAPP daje możliwość korzystania z aplikacji mobilnych wspierających procesy takie, jak odczyty liczników, procesy konserwacji lub komunikaty o ewentualnych błędach różnych systemów bezpośrednio w witrynie systemu VITRIcon. Dzięki wykorzystaniu modułu VITICAD oraz integracji z systemami BIM w systemie VITRIcon można wizualizować wszystkie informacje w cyfrowym modelu budynku.

ZARZĄDZANIE PRZEZ MAPOWANIE

Ważnym narzędziem dla zarządców nieruchomości jest oprogramowanie, które mapuje i wspiera zarządzanie obiektami we wszystkich istotnych obszarach. Należy wziąć pod uwagę, że im więcej narzędzi programowych, tym większa złożoność interfejsów i ewentualna możliwość utraty istotnych w tym procesie informacji.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.ebcsoft.com/polska