e-Kontakty

Centralna baza kontaktów firmowych

Jak spowodować, aby odejście pracownika nie spowodowało dezorganizacji pracy działu/firmy i utraty informacji? Jak sprawić, aby informacje przestały być własnością pojedynczego pracownika, przechowywane w jego notatniku, a stały się własnością firmy?

Odpowiedzią na powyższe pytania jest wykorzystanie systemu ATTADO, którego funkcjonalność e-Kontakty umożliwia:

  • gromadzenie informacji i danych kontaktowych osób i firm oraz skojarzonych z nimi dokumentów lub spraw
  • tworzenie automatycznie pełnej bądź wskazanej przez użytkowników historii korespondencji e-mail z osobą lub kontrahentem.
  •  
System zarządza bankiem e-Kontaktów, co umożliwia z jednej strony sprawne komunikowanie się z osobami i różnego rodzaju instytucjami, a z drugiej strony pozwala na gromadzenie kompletu informacji na temat danego e-Kontaktu i całej korespondencji e-mail wymienianej z takim każdym adresatem.

Dzięki powyższemu uprawnieni użytkownicy mają możliwość wglądu w historię kontaktów nie tylko „własnej” poczty, ale również wszystkich pracowników firmy.

Eksport e-Kontaktów do lokalnej książki adresowej MS Outlook

Centralna baza e-Kontaktów w intuicyjny sposób integruje się z lokalną „Książką Adresową” systemu MS Outlook. Dzięki temu wszyscy użytkownicy systemu ATTADO adresując korespondencję mailową mają dostęp do zawsze aktualnej bazy adresowej tworzonej na poziomie całej firmy a nie tylko własnego komputera.

Administrator systemu ATTADO ma możliwość zdefiniowania jakie adresy mają podlegać eksportowi np. wszystkie, z którymi był jakikolwiek kontakt w ostatnich dwóch latach. W przypadku bardzo dużych baz adresowych zapobiega to „zaśmiecaniu” lokalnej bazy adresowej Outlook, która ze względu na swą specyfikę (pliki .pst) nie jest zoptymalizowana do przeszukiwania bazy np. 100 tys. adresów.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu