e-Sprawy

Jedna baza prowadzonych spraw lub projektów

Rozwiązanie proponowane przez system ATTADO for Outlook oferuje w zakresie gromadzenia danych funkcjonalność znacznie szerszą niż klasyczne rozumienie folderów czy katalogów w systemie Windows.

e-Sprawa to element systemu który grupuje wszystkie dokumenty dotyczące określonej sprawy czy projektu, ale również firmy, instytucje i osoby zaangażowane w daną sprawę. Co więcej mogą to być również zadania i terminy czy rejestr korespondencji e-mail jaka w tej sprawie została wymieniona.

e-Sprawy umożliwiają gromadzenie i łączenie dokumentów, adresów, korespondencji e-mail, które związane są z określoną sprawą lub projektem.

Wyróżnikiem funkcjonalności e-Sprawy jest budowanie wszelkich powiązań na poziomie logicznym bez konieczności kopiowania obiektu powiązanego. Oznacza to, że jeden e-Dokument może być skojarzony z dowolną liczbą e-Spraw bez powielania dokumentu.

Centralna baza e-Spraw zawiera takie informacje jak:

  • struktura e-Sprawy (może zawierać podkatalogi)
  • prezentacja powiązań e-Dokumentów z e-Sprawą
  • prezentacja powiązań e-Kontaktów z e-Sprawą
  • zapisane wzory filtrów centralnej bazy e-Spraw.

e-Sprawa – kategorie i etapy

Korzystając z funkcjonalności e-Sprawa możemy każdej sprawie nadać odpowiednią kategorię. Do każdej kategorii możemy zdefiniować odpowiednie etapy, a to pozwala na zdecydowanie łatwiejsze kontrolowanie przebiegu i dostęp do odpowiednich informacji na każdym etapie sprawy.

e-Sprawa staje się efektywnym narzędziem służącym do gromadzenia i porządkowania korespondencji otrzymanej i wysłanej, dokumentów, kontaktów, terminów czy zadań związanych z jednym konkretnym, realizowanym w firmie tematem.

e-Sprawa– adresy związane ze sprawą

Każda e-Sprawa w systemie ATTADO może być skojarzona z jednym lub wieloma e-Kontaktami – dzięki czemu, nawet jeśli ze sprawą związanych jest kilka instytucji zewnętrznych, mamy możliwość natychmiastowego dostępu do listy wszystkich adresatów, których temat dotyczy.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.